Yrken som Àr med i uppskattningen (ISCO yrkesklassificering)

Advokater
ISCO-underkategorier för yrket
AkutvÄrdare inom sjuktransporten
ISCO-underkategorier för yrket
AllmÀnlÀkare
ISCO-underkategorier för yrket
AnlÀggningsmaskinförare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Aplikationsplanerare
ISCO-underkategorier för yrket
Applikationsprogrammerare
ISCO-underkategorier för yrket
Arbetsförmedlare
ISCO-underkategorier för yrket
Arbetsledare för kontorspersonal
ISCO-underkategorier för yrket
Arbetsledare inom byggverksamhet
ISCO-underkategorier för yrket
Arbetsledare inom industry
ISCO-underkategorier för yrket
Arbetsledare inom stÀdning pÄ kontor, hotell m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Arkitekter inom husbyggande
ISCO-underkategorier för yrket
Arkivarier och specialister inom museisektorn
ISCO-underkategorier för yrket
Audiologer och logopeder
ISCO-underkategorier för yrket
Avfallsinsamlare
ISCO-underkategorier för yrket
Bagare och konditorer
ISCO-underkategorier för yrket
BanktjÀnstemÀn m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
BarntrÀdgÄrdslÀrare
ISCO-underkategorier för yrket
Bartendrar
ISCO-underkategorier för yrket
Bensinstationspersonal
ISCO-underkategorier för yrket
Betongarbetare och armerare
ISCO-underkategorier för yrket
Bibliotekarier, informatiker m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Bibliotekspersonal
ISCO-underkategorier för yrket
BildkonstnÀrer
ISCO-underkategorier för yrket
Bioanalytiker (hÀlsovÄrden)
ISCO-underkategorier för yrket
Biologer, botanister, zoologer m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
BrevbÀrare och postsorterare
ISCO-underkategorier för yrket
Buss- och spÄrvagnsförare
ISCO-underkategorier för yrket
ButiksförestÄndare
ISCO-underkategorier för yrket
Butiksinnehavare (smÄföretagare)
ISCO-underkategorier för yrket
Butikskassorer, biljettförsÀljare mfl.
ISCO-underkategorier för yrket
Byggnadsarbetare
ISCO-underkategorier för yrket
Byggnadselmontörer
ISCO-underkategorier för yrket
ByggnadsmÄlare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
ByrÄsekreterare, hÀlso och sjukvÄrd
ISCO-underkategorier för yrket
Databasutvecklare och databasansvariga
ISCO-underkategorier för yrket
Dataregistrerare
ISCO-underkategorier för yrket
Datasupportpersonal
ISCO-underkategorier för yrket
DirektförsÀljare
ISCO-underkategorier för yrket
Diversearbetare
ISCO-underkategorier för yrket
Driftoperatörer
ISCO-underkategorier för yrket
DÀckmanskap, sjötrafikarbetare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Efterbehandlare och bokbinderiarbetare
ISCO-underkategorier för yrket
Ekonomichefer
ISCO-underkategorier för yrket
Experter inom bokföring och redovisning
ISCO-underkategorier för yrket
Experter inom byggande
ISCO-underkategorier för yrket
Experter inom elektronik
ISCO-underkategorier för yrket
Experter inom elteknik
ISCO-underkategorier för yrket
Experter inom kemisk processteknik
ISCO-underkategorier för yrket
Experter inom maskinteknik
ISCO-underkategorier för yrket
Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustn.
ISCO-underkategorier för yrket
Farmaceuter
ISCO-underkategorier för yrket
FastighetsmÀklare och disponenter
ISCO-underkategorier för yrket
Fastighetsskötare
ISCO-underkategorier för yrket
Finans- och investeringsrÄdgivare
ISCO-underkategorier för yrket
FlygvÀrdinnor, purser m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Formare och kÀrnmakare
ISCO-underkategorier för yrket
Fotografer
ISCO-underkategorier för yrket
Frisörer
ISCO-underkategorier för yrket
Fysioterapeuter m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
ISCO-underkategorier för yrket
FörsÀljare
ISCO-underkategorier för yrket
FörsÀljare, kaféer och barer
ISCO-underkategorier för yrket
FörsÀljare, telefonförsÀljning och kontaktcenter
ISCO-underkategorier för yrket
FörsÀljningsrepresentanter
ISCO-underkategorier för yrket
GlasmÀstare
ISCO-underkategorier för yrket
Godshanterare, lagerarbetare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
GolvlÀggare
ISCO-underkategorier för yrket
Grafiska designer och multimediadesigner
ISCO-underkategorier för yrket
GrovplÄtslagare och stÄlkonstruktionsmontörer
ISCO-underkategorier för yrket
Guider
ISCO-underkategorier för yrket
GymnasielÀrare och högstadielÀrare
ISCO-underkategorier för yrket
Handledare och rÄdgivare inom socialsektorn
ISCO-underkategorier för yrket
HandlÀggare av socialskyddsförmÄner
ISCO-underkategorier för yrket
Handpaketerare
ISCO-underkategorier för yrket
HembitrÀden och stÀdare
ISCO-underkategorier för yrket
HemvÄrdare (hemvÄrdstjÀnster)
ISCO-underkategorier för yrket
HopsÀttare, elktrisk och elekronisk utrustning
ISCO-underkategorier för yrket
HopsÀttare, verkstads- och metallprodukter
ISCO-underkategorier för yrket
Hotellreceptionister
ISCO-underkategorier för yrket
Högre tjÀnstemÀn inom offentlig förvaltning
ISCO-underkategorier för yrket
Idrottsinstruktörer och fritidsledare
ISCO-underkategorier för yrket
IdrottstrÀnare och funktionÀrer
ISCO-underkategorier för yrket
Informatörer
ISCO-underkategorier för yrket
Inköpare
ISCO-underkategorier för yrket
Inredningsplanerare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Isoleringsmontörer
ISCO-underkategorier för yrket
Journalister
ISCO-underkategorier för yrket
Jur.assistenter, exp. inom intresseorganisationer
ISCO-underkategorier för yrket
Kemister
ISCO-underkategorier för yrket
Kiosk- öch torgförsÀljare
ISCO-underkategorier för yrket
Kontorpersonal inom ekonomiförvaltning
ISCO-underkategorier för yrket
Kontorpersonal inom transport
ISCO-underkategorier för yrket
Kontors- och hotellstÀdare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Kontorsekreterare
ISCO-underkategorier för yrket
Kosmetologer m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Kranförare
ISCO-underkategorier för yrket
KöksbitrÀden
ISCO-underkategorier för yrket
Kökschefer
ISCO-underkategorier för yrket
Laboranter m. fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Lagerförvaltare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Lastbils- och specialfordonsförare
ISCO-underkategorier för yrket
Ledningsassistanter och avdelningssekreterare
ISCO-underkategorier för yrket
LÄgstadielÀrare
ISCO-underkategorier för yrket
LÀrare i yrkesÀmnen
ISCO-underkategorier för yrket
LönerÀknare
ISCO-underkategorier för yrket
Maskinoperatörer, packning, pÄfylling, mÀrkning
ISCO-underkategorier för yrket
Maskinoperatörer, vÀvning och stickning
ISCO-underkategorier för yrket
Maskinslipare, -polerare och -vÀssare
ISCO-underkategorier för yrket
Maskinsnickare
ISCO-underkategorier för yrket
MaskinstÀllare och verkstadsmekaniker
ISCO-underkategorier för yrket
Matematiker, aktuarier och statistiker
ISCO-underkategorier för yrket
MedhjÀlpare, anlÀggningsverksamhet
ISCO-underkategorier för yrket
MedhjÀlpare, byggnadsverksamhet
ISCO-underkategorier för yrket
MedhjÀlpare, trÀdgÄrdsodling
ISCO-underkategorier för yrket
MedhjÀlpare, vÀxtodl. och djuruppf., blandad drift
ISCO-underkategorier för yrket
Montörer och reparatörer, IKT
ISCO-underkategorier för yrket
Montörer och reparatörer, jordbr. och ind.maskiner
ISCO-underkategorier för yrket
Montörer, reparatörer, elektronik och automation
ISCO-underkategorier för yrket
Motorfordonsmontörer och -reparatörer
ISCO-underkategorier för yrket
Munhygienister
ISCO-underkategorier för yrket
Musiker, sÄngare och kompositörer
ISCO-underkategorier för yrket
Muurare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Möbersnickare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Nationalekonomer
ISCO-underkategorier för yrket
NÀrvÄrdare
ISCO-underkategorier för yrket
Odlare, arbetare inom trÀdgÄrds- och vÀxthusodling
ISCO-underkategorier för yrket
Person-, taxi- och paketbilförare
ISCO-underkategorier för yrket
Personal inom barnomsorgen
ISCO-underkategorier för yrket
Personal inom snabbmatssektorn
ISCO-underkategorier för yrket
Prepressoperatörer
ISCO-underkategorier för yrket
Presentatörer, konferencierer m. fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Processop., pappers-, kartong- och massindustri
ISCO-underkategorier för yrket
Processoperatörer inom metallindustri
ISCO-underkategorier för yrket
Processoperatörer, trÀ- och sÄgvaror
ISCO-underkategorier för yrket
Processoperatörer, livmedelsindustri
ISCO-underkategorier för yrket
Processoperatörer, plastindustri
ISCO-underkategorier för yrket
Processövervakare, kemisk industry
ISCO-underkategorier för yrket
Produkt- och modedesigner
ISCO-underkategorier för yrket
Psykologer
ISCO-underkategorier för yrket
Rappare
ISCO-underkategorier för yrket
Regissörer och producenter
ISCO-underkategorier för yrket
ResebyrÄtjÀnstemÀn
ISCO-underkategorier för yrket
Restaurang- och storhushÄllspersonal
ISCO-underkategorier för yrket
RörlÀggare
ISCO-underkategorier för yrket
SamhÀlls- och kulturforskare
ISCO-underkategorier för yrket
Servitörer
ISCO-underkategorier för yrket
Sjukskötare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Skogsbrukare och skogsarbetare
ISCO-underkategorier för yrket
Skogsbrukstekniker
ISCO-underkategorier för yrket
SkolgÄngsbitrÀden
ISCO-underkategorier för yrket
SkrÀddare, ateljésömmerskor, körsnÀrer, modister
ISCO-underkategorier för yrket
SkÄdespelare
ISCO-underkategorier för yrket
Slaktare, fiskberedare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister i pedagogiska metoder
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom anlÀggningsarbeten
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom applikationsarkitektur
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom elektronik
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom elteknik
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom IKT-branschen
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom jordbruk, skogsbruk och fiske
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom maskinteknik
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom miljö- och naturskydd
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom personaladministr. och karriÀrplanering
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom personalutveckling och utbildning
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom redovisning och revision
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom reklam och marknadsföring
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom socialt arbete
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom trÀförÀdling och kemisk processteknik
ISCO-underkategorier för yrket
Specialister inom utveckling av administr. och nÀringar
ISCO-underkategorier för yrket
SpeciallÀrare
ISCO-underkategorier för yrket
Speditörer, tull- och fartygsklarerare
ISCO-underkategorier för yrket
Sprutlackerare
ISCO-underkategorier för yrket
Stenhuggare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Studiehandledare, övriga spec. inom undervisning
ISCO-underkategorier för yrket
Stuveriarbetare och truckförare m.fl.
ISCO-underkategorier för yrket
Svetsare och gasskÀrare
ISCO-underkategorier för yrket
Symaskinsoperatörer
ISCO-underkategorier för yrket
SĂ€ndnings- och AV-tekniker
ISCO-underkategorier för yrket
Takmontörer och takreparatörer
ISCO-underkategorier för yrket
TandlÀkare
ISCO-underkategorier för yrket
Tapetserare
ISCO-underkategorier för yrket
Tekniska ritare
ISCO-underkategorier för yrket
Tidnings- och reklamutderare
ISCO-underkategorier för yrket
TimmermÀn och byggnadssnickare
ISCO-underkategorier för yrket
Tryckare
ISCO-underkategorier för yrket
TunnplÄtslagare
ISCO-underkategorier för yrket
TvÀtteripersonal
ISCO-underkategorier för yrket
Ugnsoperatörer, glas- och kermikindustri
ISCO-underkategorier för yrket
Undersöknings- och marknadsundersökningsintervjuare
ISCO-underkategorier för yrket
Universitets- och yrkeshögskolelÀrare
ISCO-underkategorier för yrket
Uppfödare av kött- och mjölkboskap, andra husdjur
ISCO-underkategorier för yrket
Urmakare, övriga tillverkare av finmek.instrument
ISCO-underkategorier för yrket
Varudemonstratörer
ISCO-underkategorier för yrket
Webb- och multimediautvecklare
ISCO-underkategorier för yrket
Ventilations- och kylmontörer
ISCO-underkategorier för yrket
VerkstÀllande direktörer och verkschefer
ISCO-underkategorier för yrket
VĂ€ktare
ISCO-underkategorier för yrket
VÀrderare och skadeinspektörer
ISCO-underkategorier för yrket
VĂ€xeltelefonister
ISCO-underkategorier för yrket
VÀxtodlare och djuruppfödare, blandad drift
ISCO-underkategorier för yrket
YtbelÀggare och efterbehandlare inom metallindustri
ISCO-underkategorier för yrket
ÖverlĂ€kare och specialistlĂ€kare
ISCO-underkategorier för yrket
Överskötare och avdelningsskötare
ISCO-underkategorier för yrket
ÖversĂ€ttare, tolkar och andra sprĂ„kvetare
ISCO-underkategorier för yrket
Övrig kontors- och kundtjĂ€nstpersonal
ISCO-underkategorier för yrket
Övrig person inom hĂ€lso- och sjukvĂ„rden
ISCO-underkategorier för yrket
Övriga byggnadsarbetare
ISCO-underkategorier för yrket
Övriga chefer inom företagstjĂ€nster och administ.
ISCO-underkategorier för yrket
Övriga elmontörer
ISCO-underkategorier för yrket
Övriga experter inom affĂ€rslivet
ISCO-underkategorier för yrket
Övriga experter inom fysik, kemi och teknik
ISCO-underkategorier för yrket
Övriga experter inom hĂ€lso- och sjukvĂ„rden
ISCO-underkategorier för yrket
Övriga experter inom konst och kultur
ISCO-underkategorier för yrket
Övriga experter inom processövervaking
ISCO-underkategorier för yrket
Övriga program- och applikationsutvecklare
ISCO-underkategorier för yrket
Övriga specialister inom teknik
ISCO-underkategorier för yrket