Yrkesbarometern tar upp arbets- och näringsbyråernas uppfattning om utvecklingen av centrala yrken inom den närmaste framtiden. Yrkesbarometern görs upp två gånger per år. Publiceringsdagar under 2020 är 26.3 och 15.8.
Med hjälp av uppskattningarna i yrkesbarometern försöker man förbättra mötet mellan lediga arbetsplatser och arbetssökande och främja yrkesrörlighet och regional rörlighet.

Ytterligare information: Arbets- och näringsministeriet: mika.tuomaala(at)tem.fi.
Närmare regional information får man hos NTM-centralerna.

Saavutettavuusseloste