ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning - 1112

11120 - Tjänsteman, högre inom offentlig förvaltning