ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Verkställande direktörer och verkschefer - 1120

11200 - Verkställande direktör