ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övriga chefer inom företagstjänster och administ. - 1219

12190 - Förvaltningschef
12199 - Annan administrativ chef