ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Matematiker, aktuarier och statistiker - 2120

21200 - Statistiker
21201 - Matematiker
21209 - Annan specialist inom matematik och statistik