ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Biologer, botanister, zoologer m.fl. - 2131

21310 - Biolog
21311 - Ingenjör, bioteknologi
21312 - Biokemist
21319 - Annan specialist inom botanik eller zoologi