ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom jordbruk, skogsbruk och fiske - 2132

21320 - Agronom
21321 - Forstmästare
21322 - Jordbruksforskare
21323 - Skogsforskare
21324 - Jordbruksrådgivare
21325 - Skogsinstruktör
21326 - Trädgårdskonsulent
21327 - Jaktvårdsinstruktör
21328 - Fiskerikonsulent
21329 - Annan spec. inom jordbruk, skogsbruk eller fiske