ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom miljö- och naturskydd - 2133

21330 - Miljövårdsplanerare
21339 - Annan specialist inom miljö- och naturskydd