ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom anläggningsarbeten - 2142

21420 - Byggnadsingenjör