ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom maskinteknik - 2144

21440 - Maskiningenjör
21441 - VVS-ingenjör
21449 - Annan specialist inom maskinteknik