ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom träförädling och kemisk processteknik - 2145

21450 - Kemiingenjör
21459 - Annan specialist inom kemisk processteknik