ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övriga specialister inom teknik - 2149

21490 - Brandchef
21499 - Annan specialist inom teknik