ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom elektronik - 2152

21520 - Elektronikingenjör
21521 - Datakommunikationsplanerare
21529 - Annan specialist inom elektronik