ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom IKT-branschen - 2153

21530 - IT-ingenjör
21531 - Telekommunikationsingenjör