ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Arkitekter inom husbyggande - 2161

21610 - Arkitekt
21611 - Byggnadsarkitekt
21619 - Annan arkitekt