ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Grafiska designer och multimediadesigner - 2166

21660 - Grafisk planerare
21661 - Reklamtecknare
21662 - Illustratör
21663 - Animatör