ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Allmänläkare - 2211

22110 - Allmänläkare