ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Överläkare och specialistläkare - 2212

22120 - Överläkare
22121 - Specialistläkare
22129 - Annan över- eller specialistläkare