ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Överskötare och avdelningsskötare - 2221

22210 - Överskötare
22211 - Avdelningsskötare
22219 - Annan överskötare