ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Tandläkare - 2261

22610 - Tandläkare
22611 - Specialtandläkare
22619 - Annan tandläkare