ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Audiologer och logopeder - 2266

22660 - Audiolog
22661 - Logoped