ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Universitets- och yrkeshögskolelärare - 2310

23100 - Professor
23101 - Lektor, universitet
23102 - Överassistent, universitet
23103 - Timlärare, universitet
23104 - Överlärare, YH
23105 - Lektor, YH
23106 - Timlärare, YH
23109 - Annan högskollärare