ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Lärare i yrkesämnen - 2320

23200 - Lärare, yrkesämnen