ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Gymnasielärare och högstadielärare - 2330

23300 - Lärare, matematiska ämnen
23301 - Modersmålslärare
23302 - Lärare, främmande språk
23303 - Lärare, konst- och färdighetsäm., gymn.och högst.
23309 - Annan högstadie- eller gymnasielärare