ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Lågstadielärare - 2341

23410 - Klasslärare, lågstadiet
23411 - Ämneslärare, lågstadiet
23419 - Annan lärare, lågstadiet