ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Barnträdgårdslärare - 2342

23420 - Barnträdgårdslärare
23421 - Specialbarnträdgårdslärare
23422 - Lärare i förskoleundervisning
23429 - Annan barnträdgårdslärare