ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister i pedagogiska metoder - 2351

23510 - Utbildningsplanerare