ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Speciallärare - 2352

23520 - Speciallärare