ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Studiehandledare, övriga spec. inom undervisning - 2359

23590 - Studiehandledare
23591 - Studiesekreterare
23592 - Talpedagog
23599 - Annan utbildare