ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom redovisning och revision - 2411

24110 - Redovisningsplanerare
24111 - Revisor
24119 - Annan specialist inom redovisning