ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Finans- och investeringsrådgivare - 2412

24120 - Investeringskonsult