ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom utveckling av administr. och näringar - 2422

24220 - Beredande tjänsteman, offentlig förvaltning
24221 - Planerare, kommunalförvaltning