ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom personaladministr. och karriärplanering - 2423

24230 - Personalanställare
24231 - Handläggare av personalärenden
24232 - Personalkonsult
24233 - Förvaltningsplanerare