ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom personalutveckling och utbildning - 2424

24240 - Personalutbildare