ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Informatörer - 2432

24320 - Informatör
24321 - Kommunikationschef
24329 - Annan informatör