ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Aplikationsplanerare - 2512

25120 - Dataplanerare
25121 - Programmplanerare
25122 - Designare av användargränssnitt
25123 - Innehållsplanerare