ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Applikationsprogrammerare - 2514

25140 - Programmerare, informationsteknik