ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Övriga program- och applikationsutvecklare - 2519

25190 - Annan specialist, program och applikationer