ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Databasutvecklare och databasansvariga - 2521

25210 - Specialist, databaser