ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Advokater - 2611

26110 - Åklagare
26111 - Advokat
26112 - Jurist vid organisation
26113 - Företagsjurist
26114 - Förvaltningsjurist
26119 - Annan advokat