ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Arkivarier och specialister inom museisektorn - 2621

26210 - Konservatör
26211 - Arkivarie
26212 - Museiföreståndare
26219 - Annan specialist inom arkiv- och museisektorn