ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Bibliotekarier, informatiker m.fl. - 2622

26220 - Bibliotekarie, allmänt bibliotek
26221 - Bibliotekarie, vetenskapligt bibliotek
26222 - Bibliotekarie, företag
26223 - Informatiker
26229 - Annan bibliotekarie eller informatiker