ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Nationalekonomer - 2631

26310 - Analytiker
26311 - Företagsforskare