ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Psykologer - 2634

26340 - Psykolog, hälsovård och rehabilitering
26341 - Psykolog, arbete och yrken
26342 - Psykolog, undervisning och uppfostran
26349 - Annan specialist inom psykologi