ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Specialister inom socialt arbete - 2635

26350 - Ledande socialarbetare
26351 - Socialarbetare
26352 - Skolkurator
26353 - Socialterapeut
26359 - Annan specialist inom socialsektorn