ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Journalister - 2642

26420 - Redaktionschef
26421 - Kritiker
26422 - Tidningsredaktör
26423 - Radio- och TV-redaktör
26429 - Annan redaktör