ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Översättare, tolkar och andra språkvetare - 2643

26430 - Översättare, skönlitteratur
26431 - Språkforskare
26432 - Translator
26433 - Tolk
26439 - Annan translator eller tolk