ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Bildkonstnärer - 2651

26510 - Konstnär
26511 - Keramik- och glaskonstnär
26512 - Grafiker
26513 - Skulptör
26519 - Annan bildkonstnär