ISCO (International Standard Classification of Occupations)
-yrkes med 5-nummer riktigheten:


Skådespelare - 2655

26550 - Skådespelare
26559 - Annan skådespelare